regulament piata in culori vol. 3

REGULAMENT PIAȚA ÎN CULORI:

Regulamentul oficial al campaniei “PIAȚA ÎN CULORI vol.3”
desfășurată în complexul comercial Piața Obor București,
în perioada 1 martie – 11 iulie 2023.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „PIAȚA ÎN CULORI vol.3” este S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A., societate comercială înființată si funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în Str. Ziduri Moși, nr. 4, etaj 2, sector 2 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 21135 / 2006, având Cod de Înregistrare Fiscală RO 19989486, cont bancar RO89 BUCU 2826 0121 2511 RO01, deschis la Alpha Bank, agenția Piața Romana, reprezentată de dl. Andrei Popescu în calitate de Director General.

Organizatorul campaniei  respectă Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Regulamentul Campaniei va fi publicat pe perioada desfășurării campaniei pe site-ul www.PiataOborBucuresti.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștința publicului pe site-ul www.PiataOborBucuresti.ro

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania „Piața în culori vol.3” se desfășoară online – pe pagina de Facebook a S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A. (https://www.facebook.com/piataoborbucuresti/), în perioada 1 MARTIE – 11 IULIE 2023 – denumită în continuare „Durata Promoției”.

SECȚIUNEA 3. SOCIETĂȚI COMERCIALE PARTICIPANTE

Societățile comerciale participante la campanie (denumite în cele ce urmează „Comercianții Participanți”) sunt toți comercianții de la parterul, etajul 1 și etajul 2 al Complexului Piața Obor București.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE

La Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, în vârstă de peste 18 ani, excepție făcând angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora.

Pot participa doar persoanele care au respectat regulamentul privind conținutul pozelor postate în secțiunea de comentarii a paginii de Facebook a S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A., afișat pe site-ul oficial: www.PiataOborBucuresti.ro.

Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la Campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A. și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul concursului. Baza de date este constituită în vederea desemnării, contactării și acordării premiului, precum și în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.PiataOborBucuresti.ro

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 1 MARTIE – 11 IULIE 2023 și este împărțită în șase etape:

1) Portocaliu de Obor (1 martie  – 14 martie)

2) Verde de Obor (22 martie – 4 aprilie)

3) Roșu de Obor (12 aprilie – 25 aprilie)

4) Galben de Obor (3 mai – 16 mai)

5) Alb de Obor (25 mai – 6 iunie)

6) MovAlbastru de Obor (14 iunie – 27 iunie)

Pe data de 12 iulie 2023 se va anunța câștigătorul marelui premiul, prin tragere la sorți.

Campania promoțională “PIAȚA ÎN CULORI vol.3” are următorul mecanism de participare:

 1. Participarea la campania promoțională „PIAȚA ÎN CULORI VOL.3” implică, din partea clientului, cumpărarea de fructe și/sau legume, pe tema coloristică a perioadei, de la oricare dintre societățile comerciale participante la Campanie (aflate la parterul, etajul1 și etajul 2 al Complexului Comercial Piața Obor din București), menționate în „SECȚIUNEA 3. SOCIETĂȚI COMERCIALE PARTICIPANTE”

Exemplu: în perioada „ROȘU DE OBOR”, clienții vor trebui să cumpere fructe, legume sau alte produse de culoare roșie. Pentru a deveni Participant, clientul trebuie să fotografieze, în incinta Complexului Comercial Piața Obor din București, produsele cumpărate de la comercianții autorizați ai S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A., menționați în „SECȚIUNEA 3. SOCIETĂȚI COMERCIALE PARTICIPANTE”. Poza realizată va fi postată pe pagina de Facebook a  Pieței Obor din București (www.facebook.com/piataoborbucuresti), în secțiunea de comentarii a postării cu tematica din acea perioadă

 • Anunțarea câștigătorilor per etape se va face în datele de 14 MARTIE, 4 APRILIE, 25 APRILIE, 16 MAI, 6 IUNIE, 27 IUNIE, iar marele premiu pe 12 IULIE. Anunțul se va face pe pagina de Facebook a  Pieței Obor din București (www.facebook.com/piataoborbucuresti)

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca postările să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 1. Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, așa cum sunt specificate la SECȚIUNEA 4 din Regulament;
 2. Să se înscrie în concurs până la finalul campaniei (11 iulie 2023, ora 23:59).
 3. Să posteze în mod corect poza, în secțiunea de comentarii a paginii de Facebook – așa cum este menționat la „SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI”și pe site-ul Pieței Obor din București: www.PiataOborBucuresti.ro.
 4. Sa răspundă pe Facebook Messenger și/sau la telefon când va fi contactat de către organizator, sau reprezentanții acestuia, în vederea acordării premiului.

Dacă în urma contactării participantul nu răspunde pe Facebook Messenger sau la telefon, acesta pierde calitatea de câștigător. Conversațiile vor rămâne anonime.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

În datele de 15 MARTIE, 5 APRILIE, 26 APRILIE, 17 MAI, 7 IUNIE și 28 IUNIE se vor oferi următoarele premii:

 • 6 premii pentru „poza cea mai apreciată per etapă” (câte 1/perioadă), constând în lădițe cu legume, fructe și alte produse din Complex Comercial Piața Obor. Valoare aproximativă premiu= 120 euro (toate taxele incluse)
 • 6 premii pentru „creativitate per etapă” (câte 1/perioadă) - aleasă de către membrii Comisiei pentru acordarea premiilor, constând în lădițe cu legume, fructe și alte produse din Complex Comercial Piața Obor. Valoare aproximativă premiu= 100 euro (toate taxele incluse)

În data de 14 IULIE se va oferi premiul cel mare:

 • 1 smartphone cu camera foto performanta, prin tragere la sorți. Valoare aproximativă/premiu=600 euro (toate taxele incluse). La tragerea la sorți vor participa toți cei care au participat au înscris una sau mai multe poze în perioada 1 martie – 11 iulie 2023.

Valoarea totală a premiilor însumează: 1920 de euro (toate taxele incluse)

NOTĂ: participanții sunt liberi să înscrie câte poze doresc, în oricare perioadă, dar pot câștiga doar o singură dată pentru fiecare categorie. Mai exact, pot câștiga un singur premiu pentru poza cu cele mai multe like-uri dintr-o perioadă anume (Roșu de Obor, Alb de Obor, Galben de Obor, Verde de Obor, Portocaliu de Obor, MovAlbastru de Obor), un singur premiu pentru creativitate dintr-o perioadă anume și/sau marele premiu.
Exemplu: dacă o persoană a câștigat în perioada Roșu de Obor la categoria “poza cu cele mai multe like-uri”, în următoarele perioade (Alb de Obor, Galben de Obor, Verde de Obor, Portocaliu de Obor, MovAlbastru de Obor) va fi eligibilă pentru categoria „cea mai frumoasă și creativă poză”, precum și pentru Marele Premiu. Dacă în următoarele perioade va câștiga și un premiu pentru „cea mai frumoasă și creativă poză”, va fi eligibilă doar pentru Marele Premiu.

NOTĂ 2: Participanții care au înscris mai multe poze, au mai multe șanse de câștig (1 poză postată corect = 1 bilet la marea tombolă de la sfârșitul campaniei).

Comisia pentru acordarea premiilor este formată din:

 • Andrei Popescu – Director General al S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A.
 • Cosmina Ene – Șef serviciu birou administrativ al S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A.,

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi anunțați public pe pagina de Facebook a Pieței Obor din București, în datele de 14 MARTIE, 4 APRILIE, 25 APRILIE, 16 MAI, 6 IUNIE, 27 IUNIE și 12 IULIE.

În campanie vor participa toate postările ce respectă prevederile menționate în „SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI” și pe site-ul Pieței Obor din București:  www.PiataOborBucuresti.ro. 

MECANISM: Poza cu cele mai multe like-uri, la finalul fiecărei perioadei tematice, la ora 23:59 va fi desemnată câștigătoarea primei categorii de premii.

Pentru cea de-a doua categorie: „premiul pentru creativitate per etapă”, selecția se va face de către comisia pentru acordarea premiilor, formată din: Andrei Popescu (Director General) și Cosmina Ene (Șef serviciu birou administrativ).

Organizatorul va trimite o notificare prin intermediul platformei online Facebook Messenger, urmând ca în termen de 3 zile de la expedierea mesajului câștigătorul să contacteze înapoi Organizatorul. Dacă acest termen este depășit, câștigătorul va fi invalidat și va fi contactată prima rezervă. Ciclul se repetă până la validarea unui câștigător.

Numele câștigătorilor validați, precum și premiile acordate, vor fi făcute publice pe pagina de Facebook: facebook.com/PiataOborBucuresti.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, datele pentru desemnarea premiilor, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.

Câștigătorii premiilor oferite își pot ridica premiile personal.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor, obligatoriu, numai prin prezentarea unui act de identitate sau copia acestuia.

Locul de unde se vor ridica premiile va fi comunicat online, printr-un mesaj privat pe platforma Facebook Messenger și/sau prin apel telefonic.

În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 7 zile lucrătoare, acesta se va întoarce Organizatorului, care își rezervă dreptul de a contacta, pentru validare, rezervele.

Premiul va fi ridicat personal de câștigător de la adresa comunicată de Organizator, cu anunțarea în prealabil a acestuia. Organizatorul nu transmite premii prin Poșta Română sau alte servicii de curierat.

La predarea premiului se va completa, de către câștigător, un Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal ce va cuprinde informații despre modalitatea de prelucrarea a datelor cu caracter personal de către S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A., numele câștigătorului și semnătura acestuia.

Participantul la Campanie, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia premiului.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este în incapacitate fizică de a se deplasa la adresa comunicată pentru ridicarea premiului, atunci este necesară existenta unei procuri semnate și autentificate la un Notar de către câștigător, procură ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv și semnarea unei declarații prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plată de despăgubiri sau reclamații de orice natură în legătură cu acesta.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoționale.

 SECȚIUNEA 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.PiataOborBucuresti.ro

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la CAMPANIE implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale (nume, prenume, data nașterii, CNP, domiciliu, data de expirarea a actului sau cărții de identitate, precum și a numărului de telefon) să fie colectate, stocate și prelucrate de către Organizator în vederea contactării și acordării premiului, justificării premierii în fața organelor fiscale de control, precum și în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A., denumit și „Operator de date cu caracter personal” va prelucra datele în condiții de strictă confidențialitate și nu va dezvălui aceste date decât în condițiile prevăzute de lege.

Participanților la CAMPANIE le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR):

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 3. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la ORGANIZATOR (denumit și „Operator de date cu caracter personal”) acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme Regulamentul General (UE) 2016/679.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI “PIAȚA ÎN CULORI vol.3”

Prezenta CAMPANIE poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la promoţie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existenta acestuia.

SECȚIUNEA 14. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

Persoanele minore (cu vârstă sub 18 ani) nu pot participa la CAMPANIE. În cazul în care câștigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui său legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul  este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea persoanei lipsite de capacitate de exercițiu la prezenta CAMPANIE.

SECȚIUNEA 15. DIVERSE

Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau conținutului acestora.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pozele postare după data de 11 iulie 2023, ora 23:59 inclusiv.

Contestațiile referitoare la campania “PIAȚA ÎN CULORI vol.3”, se vor depune sau vor fi trimise prin poștă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorilor, la adresa de corespondenta a S.C. Piața Obor Market & Complex Comercial S.A. – str. Ziduri Moși, nr. 4

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de selecție va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației pe web-site-ul www.PiataOborBucuresti.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei “PIAȚA ÎN CULORI vol.3” și va face public acest lucru pe web-site-ul www.PiataOborBucuresti.ro.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 16. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între ORGANIZATOR și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, pârțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislația românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.