Regulament parcare

INTRAREA IN PARCARE REPREZINTA ACORDUL TACIT AL UTILIZATORULUI PRIVIND APLICAREA DISPOZITIILOR ACESTUI REGULAMENT SI SUPORTAREA SANCTIUNILOR PENTRU NERESPECTAREA ACESTUIA

Capitolul I. Dispozitii generale.

Dispozitiile prezentului Regulament (denumit mai departe “Regulament”) stabilesc regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii si in special de catre conducatorii vehiculelor care folosesc/tranziteaza parcarea, precum si zonele de circulatie/pietonale (denumite in continuare “Parcare”).

Vizitatorii care tranziteaza Parcarea (partenerii, clientii complexului comercial, conducatorii vehiculelor si/sau pietonii), indiferent de modalitatea de tranzitare, se vor numi “Utilizator”.

In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatii special amenajate, delimitate corespunzator.

In caz de nerespectare a acestui Regulament, reprezentantii PIATA OBOR au dreptul de a proceda la avertizarea, notificarea, documentare fotografica a incalcarii prezentului Regulament si sau blocarea rotilor vehiculelor, Utilizatorul dandu-si in mod expres acordul in acest sens, acord exprimat prin accesarea si utilizarea Parcarii; PIATA OBOR nu este raspunzatoare pentru pagubele cauzate din pricina blocarii rotilor vehiculelor.

Constatarea incalcarii prevederilor prezentului Regulament se va consemna intr-un centralizator, cu identificarea numarului de inmatriculare/tipului de vehicul, a datei si a orei, fiind probata pe baza unei documentari fotografice.

Capitolul II. Program de functionare. Tarif. Sisteme de plata. Taxe suplimentare.

Parcarea poate fi utilizata doar de catre Utilizatori, exclusiv pe perioada de functionare a complexului comercial, in limita numarului de locuri disponibile; Viteza maxima de circulatie in Parcare este de 5 km/ora.

Tariful pentru parcare este de 5 lei/ora (TVA inclus) si nu poate fi fractionat; Primele 15 minute sunt gratuite; Dupa achitarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza, iesirea din parcare realizandu-se in maxim 15 minute, in caz contrar se va datora tariful pentru inca o ora de parcare; Plata se poate efectua la automatul de plata indicat corespunzator.

In confomitate cu prevederile in vigoare, aplicabile pentru parcarile private, persoanele care detin certificat de handicap beneficiaza de parcare gratuita pentru o ora de la intrare.

Taxe suplimentare se vor percepe:

 • Pierderea tichetului de parcare se tarifeaza cu 50 lei (TVA inclus) si se achita direct la automatul de plata.
 • Intrarea in parcare pe fluxul de iesire, fara tichet, se tarifeaza cu 50 lei (TVA inclus) si se achita direct la automatul de plata.

Fara a achita tariful aferent/taxele cuprinse in prezentul Regulament Utilizatorul nu va putea iesi din perimetrul Parcarii.

Capitolul III. Obligatii ale Utilizatorilor (conducatori de vehicule care acceseaza parcarea)

In incinta Parcarii se vor respecta semnificatiile indicatoarelor si informatiilor afisate, precum si indicatiile angajatilor. In functie de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau in cazuri exceptionale (decise de catre PIATA OBOR) se poate restrictiona temporar accesul in incinta Parcarii.

In Parcare este interzisa stationarea si sau oprirea pe drumurile de acces, pe sectoarele pietonilor si pe trotuare, la intrarile de incendiu si de urgenta, a usilor de acces si in apropierea cailor de acces.

Este interzisa accesarea/utilizarea Parcarii in afara programului de functionare afisat catre public.

Prin accesarea Parcarii, Utilizatorii accepta urmatoarele:

 1. a) Sa nu utilizeze Parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale, pentru practicarea cersetoriei, pentru activitati de marketing/comert;
 2. b) Sa nu lase in autovehicule sau in Parcare minorii sau animale nesupravegheate;

Utilizatorii au obligatia sa isi asigure bunurile lasate in interiorul vehiculelor, prin inchiderea/incuierea usilor, capotelor motor si portbagaj, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc.

Utilizatorii vor respecta normele P.S.I. specifice, conform legislatiei in vigoare, fiind direct raspunzatori de eventuale prejudicii produse.

Capitolul IV. Interdictii.

Este interzisa:

Ø            intrarea in parcare a autovehiculelor dotate cu instalatie GPL

Ø            în timpul stationarii lasarea motorului vehiculului pornit (modul de incalzire/racire);

Ø            lasarea minorilor nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;

Ø            lasarea in interiorul/exteriorul masinii a animalelor nesupravegheate, substantelor inflamabile sau obiectelor periculoase;

Ø            intrarea in parcare a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de condus, asociate cu scolile de soferi;

Ø            intrarea in parcare a vehiculelor motorizate cu gabarit depasit (cum ar fi, dar fara a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a autovehiculelor cu remorci sau ce depasesc o lungime de 5,5 m;

Ø            intrarea in parcare a vehiculelor ce prezinta defectiuni vizibile sau care prezinta scurgeri;

Ø            parcarea pe locurile destinate vehiculelor care apartin persoanelor cu handicap si care sunt marcate corespunzator cu semnul               , in cazul in care vehiculul nu afiseaza la vedere cardul legitimatie pentru persoane cu handicap conform Art. 65 din Legea nr. 448/2006;

Ø            Intrarea pe fluxul de iesire, fara a primi tichet de parcare;

Ø            Parasirea parcarii fara a plati tariful de parcare aferent utilizarii parcarii;

Ø            Fortarea iesirii din parcare, in spatele altei masini, fara a plati tariful de parcare;

Ø            Ruperea intentionata a barierei;

Capitolul V. Sanctiuni.

Constituie abatere de la Regulamentul de utilizare a parcării și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului:

 • oprirea sau staționarea vehiculului în locurile sau  zonele  nepermise, cai de rulare, căile de acces/evacuare sau parcările destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept, locuri de parcare rezervate si semnalizate in acest sens, sau expunerea spre vânzare pe teritoriul parcării fără o aprobare prealabilă din partea administraţiei;
 • staţionarea în incinta parcarii mai mult de 24 ore consecutive, fără a fi în prealabil anunţată staţionarea şi achitată o taxa de parcare pentru 24 ore;
 • iesirea fortata in spatele altei masini fara a plati tariful de parcare aferent utilizarii parcarii;
 • pierderea tichetului de parcare;
 • ruperea bratului barierei, lovirea echipamentelor, spargerea intentionata a ecranelor echipamentelor;

Constituie abatere de la Regulamentul de utilizare a parcării și se sancționează cu tarif tichet pierdut (sanctiunile se cumuleaza proportional cu numarul abaterilor):

 • intrarea in parcare fara tichet de parcare;
 • intrarea in parcare pe fluxul de iesire, fara a primi tichet de parcare;
 • iesirea din parcare in mod fraudulos, in spatele altei masini, fara a plati tichetul de parcare, aferent utilizarii parcarii;

Introducerea in lista neagra a masinilor si restrictionarea accesului in Parcare se aplica in urmatoarele situatii:

 • conducerea autovehiculului in parcare cu viteza mai mare decat cea consemnata la intrare;
 • iesirea din parcare in spatele altei masini, pentru a evita plata tarifului de parcare aferent;
 • generarea de blocaje la iesirea din parcare prin refuzarea platii tarifului de parcare;
 • generarea de situatii conflictuale si amenintari a personalului prestatorului sau firmei de paza;
 • expunerea spre vânzare a autoturismelor pe teritoriul parcării;
 • constatarea acestor abateri se face în conformitate cu prezentul Regulament;
 • deteriorarea sau degradarea bunurilor din parcare ca efect al nerespectării prevederilor prezentului regulament, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

Capitolul VI. Raspundere limitata

PIATA OBOR nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice fel de paguba sau prejudiciu adus vehiculelor sau pentru bunurile lasate in interiorul acestora sau pentru pagube cauzate din pricina blocarii/ridicarii vehiculelor ca urmare a faptului ca sunt parcate in mod inadecvat sau ca sunt abandonate in cadrul Parcarii; Prin urmare, PIATA OBOR nu poate fi trasa la raspundere pentru orice paguba directa sau indirecta, pierderi civile, contraventii sau infractiuni care au loc in Parcare.

In plus, PIATA OBOR recomanda fiecarui Utilizator sa nu lase niciun articol de valoare in interiorul vehiculului. PIATA OBOR nu despagubeste sub nici o forma si in nici o modalitate nici un proprietar de vehicul abandonat in Parcare.

Capitolul VII. Dispozitii finale

Prezentul Regulament de parcare poate fi modificat sau revizuit fara o notificare in prealabil sau justificare din partea PIATA OBOR.

Ocuparea abuziva a Parcarii poate constitui tulburare de posesie (art. 256 cod penal).

Prezentul Regulament este afişat vizibil la intrările în parcare precum si pe site-ul www.piataoborbucuresti.ro

PIATA OBOR MARKET & COMPLEX COMERCIAL S.A.